VID vitenskapelige høgskole

VID stiller seg bak Sammen i desember. Vi har hengt opp flyeren på alle WC som DoNytt med oppfordring til alle studenter om å gjøre desember varmere på VID Oslo. Oppfordringen går også til våre studenter i Bergen, samt  studentdemokratiet i hele VID.