Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder stiller seg bak «Sammen i desember» og ønsker å legge til rette for turer, hverdagsprater og små viktige menneskemøter for alle studentene sine i ukene frem mot jul.