Skravlekopp

Skravlekopp og Sammen i desember er begge prosjekt under det ideelle foretaket Mappeløs. Målet er inkludering og raushet gjennom å gi tid og tilgjengelighet.

Les mer om oss her.