Poprommet Musikkskole

Vi skal oppfordre alle våre elever til å gå turer for «Sammen i desember» og vi skal være med på «Jul på Nordstrand»