Paulus og Sofienberg menighet

Paulus og Sofienberg menighet slutter seg til kampanjen Sammen i desember og oppfordrer alle i menigheten til å invitere til tur, inkludere hverandre i hverdagspraten og ta en ekstra telefon til noen i desember. Vi arrangerer også tur etter åpen kirke søndag 13.12. kl 1300. Følg med på våre facebooksider og hjemmesidene våre  https://kirken.no/ps