Åsnes kommune

Åsnes kommune er en stolt – Skravlekopp-kommune. Den er en kommune som har inkludering og raushet i målsettingene sine, og som jobber aktivt for å redusere ensomhet i sin befolkning. Ensomheten har blitt forverret under pandemien som rammet oss alle i mars. Det henger ikke bare sammen med bosituasjonen, og om man bor alene. Det kan være en faktor. Smitteverntiltak er også krevende. Studenter, barn og unge, de som jobber hjemmefra og eldre kan også ha det tøft og krevende. Julen og adventstiden er for mange familie, tradisjoner, samvær og fellesskap. Alle blir berørt av at ting blir annerledes i år. Som Skravlekopp-kommune er det en selvfølge at vi støtter oppunder kampanjen – Sammen i desember. Det skal handle om å skape flest mulig skravletreff mellom mennesker før jul. Da enten i form av fysiske møter, per telefon eller på video. Alle kan bli med på et treff som passer dem, enten det er i form av å komme seg ut av huset og gå på tur, eller kanskje i form av en telefonsamtale med en annen, kjent eller ukjent. Sammen i desember skal legge til rette for skravletreff i hverdagen. Kommunene kommer til å synliggjøre og markedsføre ulike aktiviteter på facebook og andre steder. Som medarbeidere og innbyggere håper jeg at vi alle kan ta en telefon eller to, invitere på tur eller noe annet som blir som et lys i mørketida. Kanskje er det lille bidraget som skal til. Akkurat når trenger vi kanskje dette mer enn noen gang. Dere utgjør en forskjell. Tusen takk!