Arken Kulturhus/ppPizza

Arken Kulturhus er lokalisert i Vestregt. 11 i Lillesand. Her er det kafelokale, en bakgård, og et uthuset der det arrangeres  trylle- og dukketeater. Nå driver vi ppPizza i kafelokalet og i kjelleren.
I forbindelse med Sammen i desember treffes vi til kaffe / gløgg og noen kaker, og til en hyggelig prat søndagene før jul kl. 14-16. Noen vil komme med små betraktninger om livet!